Het cursusjaar is verdeeld in twee lesblokken van vijf maanden.

De eerste periode loopt van september t/m januari, het tweede lesblok loopt van februari t/m juni. De maanden juli en augustus zijn vakantiemaanden.

De cursist gaat een contract aan voor de duur van een lesblok. Het contract loopt stilzwijgend door, tenzij er uiterlijk een maand voor het verstrijken van het lopende lesblok schriftelijk wordt opgezegd.

Kinderen hebben wekelijks een half uur les. Volwassenen hebben over het algemeen per twee weken 1 uur les. In overleg kan evt. voor een andere optie worden gekozen.

 Voor cursisten tot 21 jaar: 321 euro per blok.

 Voor cursisten vanaf 21 jaar: 380 euro per blok.